Sidebar

Firemný koučing

 

Zvládate tempo?  Ste flexibilný a adaptabilný? Ste v rovnováhe? Zvládate prácu, rodinu,  priateľov a máte čas i pre seba? 
 
 
 
Náš komplexný kočingový  rozvojový program vám pomôže kontinuálne rásť.

 

  • Individuálny prístup šitý vám na mieru,
  • podpora vašich cieľov, zámerov,
  • hľadanie nových možnosti, kreativita, flexibilita, adaptabilita,
  • správne rozhodnutia v správnom čase,
  • životné stratégie a ciele a hodnoty,
  • riešenie životných situácií, výzvy pre osobný rast.

 

 

To sú kľúčové slová našej spolupráce.

 

Fázy krízy -  panika, chaos,  apatia, nové možnosti

 

Kríza straší nepripravených. V skutočnosti je šancou na rast.

Ako sa pripraviť a ako krízou prejsť tak, aby nás posilnila?

Čomu nás kríza môže naučiť?

 

 

Nástrojom, ktorým lepšie spoznáte seba a tým si rozšírite možnosti sebarealizácie, je koučing - hľadanie nových možností.

 

Vyskúšajte si koučing  v praxi.

 

Kouč Mgr. Vladimír Červenák

 

Cena za firemný kouching je  300€ za sedenie (90-120 min.)

 

Šťastie praje pripraveným!

 

 

 

 

 

 

 

Z kontrolóra, dozorcu - kouč, spojenec

Keď delegujete na zamestnanca hocijakú úlohu, definujte pozitívny cieľ.

Čo sa má dosiahnuť?

Ako to bude vyzerať?

Aké parametre to bude mať, aby ste to považovali za dobré?

 

Pokiaľ zamestnanec prejaví pochybnosti, či je schopný stanovený cieľ dosiahnuť, spolu s ním predefinujte cieľ tak, aby sa mu zdal dosiahnuteľný a ešte stále spĺňal vašu potrebu. Formulujte, napríklad etapové ciele. Takto dosiahnete, že pracovník bude mať rýchlo čiastkové úspechy, uvidí za sebou kus vykonanej práce a jeho sebadôvera a dychtivosť vzrastú.

 

Nezabudnite na metódy, akými budete výsledok merať!

 

Pracovník o nich musí vedieť. Rozumné je merať dosahovanie cieľov v krátkych intervaloch a tieto spojiť s hodnotením. Pochvala urobí pracovníkovi radosť a zvýši jeho motiváciu.

 

 

Pokiaľ je časť pracovných úloh nezaujímavá, môže ju vylepšiť zmena rutín, pridanie zaujímavých prvkov alebo viditeľná kontrola priebehu. V tomto prípade treba využiť plne pracovníkovu invenciu. Nech si sám navrhne, ako by v budúcnosti chcel svoju prácu robiť. Nadriadený sa musí postarať len o to, aby kontrola plnenia úloh nepredstavovala pre pracovníka dodatočný stres. To možno urobiť celkom jednoducho - rozčlenením na etapy a spoločným preberaním čiastkových výsledkov jednotlivých etáp. V tejto úlohe sa manažér dostáva z pozície (role) kontrolóra do  pozície (role) kouča, ktorý nasadzuje svoje nadradené skúsenosti na to, aby menej skúsenému podriadenému poradil alebo aby odhalil problémy, ktoré by v budúcej etape mohli vzniknúť.

 

Vytvoríte tak koučingovú komunikačnú firemnú kultúru.

 

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.