Sidebar

PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanáli YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk a www.priestorprezmenu.sk.

Streda 8. 03. 2023 o 20.00 v premiére.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomnepriťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma: ŽENSKÝ ŠPECIÁL

• Aká práca je vhodná pre ženu.

• Rovnoprávnosť alebo rovnakosť ?

• Je možné vynútiť si rešpekt, úctu, lásku, podporu, ochranu?

• Vzorce správania, ktoré nás ovplyvňujú a ako ich meniť.

• Systém bludných presvedčení.

• Tlak na výkon.

• Ako byť v integrite, ako byť šťastnou ženou.

• Nedostatok uznania, odmeny, nedosiahnuteľnosť pozície...

• Typy žien, ktoré v práci trpia.

• Ženská sebahodnota, sebaúcta, sebadôvera, sebaláska.

• Nové videnie fungovania sveta.

• Kultivácia seba a cez seba kultivácia spoločnosti.

Pripojte sa k tomuto kanálu a získajte prístup k výhodám: https://www.youtube.com/channel/UCZZ7RsHeEqceFjVNB7rBOlA/join

Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.

Kalendár

Tipy a inšpirácie - spriatelené stránky rodiny Advaita