Sidebar

Meditácia - ako na to?

Krédom celého cyklu 12 meditácií zo školy etikoterapie Advaita je prejsť bezpečne a dôstojne otrasmi krízy, ktorá zatriasla našimi životmi. Meditáciami prejdeme procesom transformácie ustráchaného, zneisteného, bezmocného ega k vedomej existencii slobodne sa rozhodujúcej bytosti, ktorá je posilnená v zodpovednosti za svoj život.

Podporte nás, prosím, Odberom, na našom Youtube kanály, budete informovaní o nových videách.

Čítať ďalej...

 

Najdôležitejšie poučenia z dzogčhenovej tradície (Náuky veľkej dokonalosti) Tibetského Bön Budhizmu

Najdôležitejšie poučenia z dzogčhenovej tradície sú výnimočne jednoduchou a priamou cestou, ako prijať starobylé tibetské učenia a spojiť sa s nimi.

Dzogčhenová náuka (náuka veľkej dokonalosti) je cestou samooslobodzovania a je považovaná za najvyšší stupeň učení a meditačných praxí v bönisticko-budhistickej tradícii. Praxe dzogčhenu umožňujú praktikujúcemu priamo vstúpiť do prirodzenosti mysle, ktorá je našou pravou podstatou.

Každé z "Najdôležitejších poučení" bude vychádzať z jednej z troch rozličných kategórií: základ, cesta a uskutočnenie.

Čítať ďalej...

Význam mantry Om Ma Tri Mu Ye Sa Le Du

OM- predstavuje Tonpa Shenraba, ktorý je symbolom metódy a súcitu

MA- predstavuje Sherab Chammu, ktorá je symbolom múdrosti a nesmierneho priestoru

TRI- predstavuje Mucha Demdruga, ktorý pomocou  lásky a vľúdnosti premieňa hnev a nenávisť a tým prečisťuje ríšu pekelnú

MU- predstavuje Sang wa Ngang Ringa, ktorý pomocou absolútnej štedrosti premieňa chamtivosť a túžbu a tým prečisťuje ríšu Pretas (hladných duchov)

YE- predstavuje Tisang Rangzhina, ktorý pomocou absolútnej znalosti a múdrosti premieňa nevedomosť a zmätenie a tým prečisťuje ríšu zvierat

SA- predstavuje Sangwa Duspa, ktorý pomocou absolútnej expanzie premieňa závisť a žiarlivosť a tým prečisťuje ľudskú ríšu

LE- predstavuje Chegyal Partia, ktorý pomocou absolútnej mierumilovnosti premieňa pýchu a aroganciu a tým prečisťuje ríšu Asuras (polobohov)

DU- predstavuje Yeshen Tsugphuda, ktorý premieňa lenivosť a ľahostajnosť v usilovnosť a nadšenie a tým prečisťuje ríšu bohov

Porozumením významu tejto mantry dokážeme pomôcť všetkým bytostiam zo šiestich ríš existencie. Recitovaním vzývame Buddhov šiestich ríš a ich zdroje Tonpa Shenraba a Sherab Chammu. Pomocou ich osvietenej moci sa naše negatívne emócie rozplynú a všetky pozitívne, čisté a cnostné vlastnosti akou je láska, šľachetnosť, múdrosť, otvorenosť, mierumilovnosť a súcit v nás povstanú. Recitovanie tejto mantry podporuje hlbšie spojenie s týmito vnútornými vlastnosťami, umožňuje nám ich posilniť a dokázať stelesniť a manifestovať v našich životoch.

 

 

Mantra Sherab Chammy- Matky múdrosti a lásky

OM MA WA MA DE MA HI MO HA E MA HO MA YE RU PA YE TA DU DU SO HA

OM- mocná, milujúca matka, ktorá je zdrojom piatich manifestácii

Osem ochráncov Chammy:

MA- ochrana pred nepriateľmi

WAochrana pred kliatbou

MAochrana pred neúrodnosťou

DEochrana pred Nagas

MAochrana pred nesprávnymi náhľadmi

HIochrana pred nečistými činmi

MOochrana pred smrťou

HAochrana pred planetárnymi vplyvmi

Čítať ďalej...