Sidebar

Uzdravenie

"Ak chcete vedieť, aké ste mali včera myšlienky, všimnite si, ako sa dnes cíti vaše telo."
Indické príslovie

 

Tieto pocity podporujú vnútorný pokoj a navodzujú prirodzený stav  duše, spokojnosť, radosť, blaženosť.

 

Človek môže ovplyvňovať svoje myšlienky, pocity a správanie. Môže pôsobiť na vonkajší svet. Keď sa staráme o čistotu svojich úmyslov, staráme sa aj o svoje zdravie.

 

Môže byť veľmi ťažké prijať myšlienku vlastnej zodpovednosti za všetko, čo sa nám a s nami deje.

 

Kto nájde vôľu, nájde i silu  a múdrosť, ako nájsť cestu z reaktívnej oddelenosti  a ako postupovať  k  proaktívnej celistvosti - Advaite.

( Advaita sankritské slovo, znamená ne-dvojnosť - Jednota).

 

Zobrať za seba zodpovednosť znamená rozvíjať v sebe pozitívne  pocity,  akými  sú  sebaúcta, dôvera, súcit, láska

Každý z nás si vytvára svet, v ktorom žije.


Prevzatím zodpovednosti z ochorenia - protivníka, s ktorým treba bojovať, sa stáva spojenec, ktorý nám pomôže zmeniť samých seba a uzdraviť sa.
 


 

Sarasvati Mahalakšmi Kali, protipól Brahma Visnu Shiva.


"Najväčšia múdrosť spočíva v jednoduchosti, láska, úcta, rešpekt, zdieľanie, vďačnosť, odpustenie. Nie je to komplikované ani zložité.  Za skutočné vedomosti sa neplatí.  Sú zakódované v našej DNA. Všetko, čo potrebujete, je vo vás a vždy tam bolo.  Nájdi svoje srdce a nájdeš svoju cestu. "

(Carlos Barrios,)

 

 

Pokoj

Odpustenie

Úcta a rešpekt

Dôvera

Radosť

Podpora

Vytrvalosť

Trpezlivosť a hodnoty

Zdieľanie, obohatcovanie

Prijatie,akceptácia

Uvoľnenie

Prajnosť

Vďačnosť

Súcit

Vernosť

Láska

 

 

 

 

 

Fraktál 3D

Pokoj

 

Odpustenie

Mnohí túžime po pokoji. Túžime po tom, čo nemáme. Hľadáme rovnováhu. Stav, ktorý prevažne prežívame, je stav nepokoja.

 
Náš pokoj je stále narušovaný udalosťami, ktoré zažívame, ale aj našimi vlastnými myšlienkami, rozhovormi, pocitmi. Tak, ako nemožno bez následkov poškodenia do nekonečna naťahovať tetivu v luku, tak nie je možné dlhodobo bez následkov zotrvávať v stave nepokoja.
 
 

Odpustiť znamená oslobodiť sa od bolesti. 

„Odpustenie je prepustením väzňa na slobodu a objavom, že tým väzňom sme boli my sami."

Pohádali ste sa a ste nahnevaní? Nefunguje váš vzťah tak, ako si predstavujete? Trpíte chronickými zdravotnými problémami? Často vás niečo vyvedie z rovnováhy? Vyvoláva vo vás niekto agresivitu? Máte pocit, že vám ukrivdili? Trápite sa? Nedarí sa vám v práci? Neveríte si?  Ocitáte sa v stále v rovnakých situáciách?

 

Odpustenie

 

Úcta a rešpekt

 

Dôvera

Bez úcty je láska mŕtva.

Úcta je bránou k láske.

„Láska bez úcty nemôže dôjsť ďaleko, ani vzlietnuť vysoko - je to jednokrídly anjel." (Alexander Dumas starší)

Úcta a rešpekt

 

Láska žije len z dôvery.

Začneme s cvičením. Precíťte na chvíľu, aký máte pocit, keď cítite, že je vám dôverované?

Uvedomte si na chvíľu ten pocit a sledujte, čo sa vo vás pri tom deje. Spomeňte si na konkrétnu situáciu, keď vám niekto dôveroval a vy ste jeho dôveru cítili.

Dôvera

Radosť

 

Podpora

Radosť je prejavom vnútornej harmónie, súladu.

Radosť musíme čerpať zo seba, nie z iných.  (Sokrates)
 
Zamerajme svoju pozornosť na radosť a ona v nás porastie.  Sme bytosti z energie, zo svetla. Na čo svoju energiu, pozornosť zameriame, to živíme a to potom v nás a našom živote rastie. Preto je každý sám zodpovedný za to, čo napĺňa jeho dni tu na Zemi.
 
 

Všetci potrebujeme podporu

Ak skutočne milujeme, vnímame a rešpektujeme milovaného človeka vždy ako niekoho, kto má úplne samostatnú, odlišnú identitu a podporujeme ho v tom, aby takouto nezávislou a jedinečnou osobnosťou zostal.

M. Scott Peck
 
 
 

Vytrvalosť

Kopete v živote svoju studňu už dlho a predsa v nej nemáte vodu?

Ak hľadáte dôvod, možno  vám pomôže porozumieť príčine tento príbeh:

 

 

Trpezlivosť

Ak sa mi neozveš, srdce si naplním tvojím mlčaním a podriadim sa mu. Budem ťa čakať v tichosti, ako nocna svojej pochôdzke za svitu hviezd, trpezlivo a pokorne. (Rabíndranáth Thákur)

Poznáme veľa prísloví, v ktorých nám odovzdávajú predkovia získanú skúsenosť, že trpezlivosť sa vypláca, že trpezlivosť ruže prináša.

Vytrvalosť    Trpezlivosť

Zdieľanie, obohatcovanie

Medzi základné zákony života patrí zákon rezonancie, Boží zákon, zákon podľa ktorého podobné

 priťahuje podobné. Je to zákon energie, ktorou sme

 

Prijatie, akceptácia

Čo nemôžem zmeniť, to môžem prijať.

Často za mnou prichádzajú klienti alebo žiaci školy etikoterapie s otázkou, ako zmeniť postoj, ak sú hlboko ponorení v problémovej situácii, ktorá na pohľad nemá riešenie, znepokojuje ich, hnevá, trápia sa ňou.Trápením ani hnevom sa však situácia nezmení.

Zdieľanie, obohatcovanie   Prijatie, akceptácia

Uvoľnenie

Ak chce lukostrelec vystreliť z luku šíp, začína v stave uvoľnenia tetivy. Postupne ju napína, aby ju v pravú chvíľu, keď je tetiva maximálne napnutá, mohol uvoľniť a šíp vystreliť.

 

Prajnosť

Zameranie na prajnosť prináša do duše pokoj, prináša vytúžený mier a umožňuje, aby do sveta človeka, ktorý je naplnený prajnosťou, prichádzala aj hojnosť.Všetci si zaslúžime žiť v hojnosti, tešiť sa z darov a požehnaní, ktoré dostávame.

Uvoľnenie   Prajnosť

Vďačnosť

Človek je vďačný vtedy, keď sa prestane zaoberať vecami, ktoré mu v živote chýbajú a zameria sa na veci, ktoré má.

 

Súcit

Rozvíjaním sily súcitu, tým najvyšším spôsobom prejavujeme lásku. Dalajláma

Aby sme mohli porozumieť tomu, čo je súcit, zamyslime sa, aký rozdiel je medzi ľútosťou a súcitom. Veľmi často si tieto dva pojmy zamieňame.

 

Vďačnosť   Súcit

Láska

Slovo láska čítame a počúvame už takmer všade, kam sa pohneme. Veľa ľudí o nej rozpráva, veľa duchovných vodcov ju považuje za jedinú možnosť, ako sa liečiť, veľa odborníkov na osobný rozvoj ju ponúka ako univerzálny liek na všetko.

Majú pravdu. Porozumenie vytvára hlboké priateľstvo, je to láska.

 

Na úvod celkom  jednoduchá otázka: „Dokážeš počúvať?“ môže vyvolať vo vás úsmev a okamžitú odpoveď, áno, samozrejme, uši mám v poriadku, počujem dobre. Počuť dobre môže naozaj každý, kto má uši a sluch v poriadku, počúvať a počuť s porozumením dokáže len ten, kto dokáže byť ticho. Umenie stíšiť sa, umenie počuť aj ticho, patrí k vyšším etikoterapeutickým zručnostiam, ktoré umožňujú aplikovať  poznatky z etikoterapeutickej teórie do praktického života.  Je teda zručnosťou etikoterapeutickej praxe, schopnosti žiť život vedome.

Láska   Vedomé počúvanie