Sidebar

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

skype: vladimir.cervenak
tel.: 0903424 636
www.vladimircervenak.sk
 
Pôsobím ako etikoterapeut. kouč, konzultant v oblasti  osobnostného rozvoja  a celoživotného vzdelávania.  
 
Špecializujem sa  na  celostný životný koučing alebo Life Coaching, ktorý vychádza z pozitivistickej psychológie,  gestalt psychológie, z poznatkov neurolingvistiky, z poznatkov jogy, (Swami Shivanada, Maheswarananda, Nithyananda),  z Havajskej šamanskej tradície uzdravovania  a spirituality Teawaitu, (kumu Terenia Pomaika´i Mocna),  či učenia toltétskych šamanov, (Alicia Hamm, Roy Littlesan) či Tibetskeho buddhizmu (J.Sv. Dalajlama).
 
Vo svojej predchádzajúcej manažérskej praxi  (do roku 2006)  som uplatňoval  koučing ako nástroj riadiacej praxe na dosahovanie profesijných aj osobných cieľov.
 
V súčasnosti vo svojej práci využívam  viaceré metodiky  a postupy,  predovšetkým metódy NLP  (Neuro lingvistické  programovanie)  a v oblasti biznis koučingu  Biznis NLP, metódu  GROW, ktorá pri dosahovaní cieľov pomáha identifikovať realitu, nachádzať možnosti a vedie k rozhodnutiam/ voľbám, ktoré efektívne vedú   k cieľom.
Čítať ďalej...

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

facebook: Sarita Poliaková

skype: Sarita Poliaková

mobil: 0907 863 837
 
Pôsobím ako etikoterapeutka, astrologička, certifikovaná cvičiteľka jogy, lektorka ženských kruhov, blogerka
 
Špecializujem sa na ETIKOastrológiu, ide o originálne spojenie etikoterapie, zakladateľa Ctibora Bezděka a školy Advaita Vladimíra Červenáka, s  karmickou astrológiou podľa Martiny B. Boháčovej. Mnohé je podporené poznatkami a zručnosťami z oblasti jogy  Višvaguru Paramhans Svámi Mahéšvaránandu.
 
V súčasnosti vo svojej práci využívam viaceré postupy, najmä koučovacie rozhovory pri rozboroch osobných, partnerských horoskopov či horoskopoch prítomného okamihu, v lektorskej činnosti tiež poznatky a zručnosti z intuitívnej pedagogiky a intuitívnej kresby mandál.  
 
Tridsať rokov som pôsobila v školstve, dvanásť som pracovala ako redaktorka, som autorkou dvoch kníh (S tebou, Mirka a S vami, krásne bytosti), horoskopov v časopise Vitalita a blogov na dagmarasaritapoliakova.blog.sme.sk

 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

facebook: KoučMed - emočný KOUČing a vzťahová MEDiácia

skype: janka.mlada

mobil: 0944581222

Pracujem ako emočná koučka a rodinná terapeutka. S klientami riešim ich vzťahy k sebe a k druhým, pracujem spolu s nimi na zvyšovaní ich sebavedomia a sebahodnoty. Za kľúčové vo vzťahoch považujem emócie a to, ako s nimi pracujeme. Mojím zámerom je, aby si ľudia osvojili iné spôsoby zaobchádzania s emóciami, či už svojimi alebo s emóciami ich blízkych, než tie, ktoré si odovzdávame výchovou už niekoľko generácií, a to, že ich odmietame, zľahčujeme alebo od nich odvádzame pozornosť.

Vo svojej práci či už s dospelými alebo deťmi používam metódy a techniky koučingu, EFT (Emotional Freedom Technics) a schémovej terapie, ktoré nádherne ladia s metódami a technikami etikoterapie. Etikoterapia mi prirástla k srdcu cez školu Advaita Vladimíra Červenáka a cez knihy Ctibora Bezděka, zakladateľa etikoterapie.

Etikoterapia je pre mňa aj štýl života, ktorý podporujem tým, že pokračujem v celoživotnom vzdelávaní školy Advaita. Okrem toho sa neustále vzdelávam na poli psychológie a výchovy, aby som svoje skúsenosti a poznatky mohla odovzdávať ďalej nielen na individuálnych sedeniach, ale aj cez kurzy Spájajúcej komunikácie a Empatickej výchovy, ktoré pravidelne vediem.

Viac sa dozviete na www.koucmed.sk

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
 
skype: radoslava.honkova
 
mobil: 0905 941 819
 
Pôsobím ako etikoterapeutka, tlmočníčka detského správania, lektorka rodičovských a ženských kruhov a sprievodkyňa prechodovými obradmi.
 
Špecializujem sa na aplikáciu etikoterapie školy Advaita Mgr. Vladimíra Červenáka v kontexte rodiny a výchovy formou prednášok, besied, individuálnych konzultácií. Prepájam ju s poznatkami zo psychológie a z vlastnej praxe. Vediem semináre Etikoterapie. Princípy, zručnosti a metódy Etikoterapie využívam i v zážitkových seminároch Cyklická žena na odhaľovanie mentálnych sebapoškodzujúcich programov.
 
Vo svojej konzultačnej práci využívam najmä terapeutický rozhovor, duchovnú numerológiu podľa Lívie, konštelácie so zástupnými figúrkami a niektoré regresné techniky školy Andrey Stünkel.
 
Pôsobila som ako učiteľka angličtiny na ZŠ. Následne som začala pracovať ako lektorka v súkromnej jazykovej škole. Od roku 2002 učím deti a som autorka projektu BABY ENGLISH - angličtina s rodičmi pre deti od 6 mesiacov. Organizujem stretnutia rodičov "Rodičovské PELE-MELE."  Som autorkou série článkov o Etikoterapii vo svete detí a rodičov.

 

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

facebook: Kouč Vladimír-spájanie.sk

skype: Vladimír Tlčík

tel: 0905 609069

www.spajanie.sk

Pôsobím ako životný a firemný kouč (,,podporovač,,), etikoterapeut (,,spájač,,), mentor (,,rozprávač,,) a kouč vedomého dýchania (,,sprevádzač,,).

Podporujem ľudí pri hľadaní odpovedí pre vytvorenie ich lepšej budúcnosti a riešení problémových situácii v prítomnosti, a to koučovaním.

Sprevádzam ľudí pri hľadaní príčin, čo spôsobuje stále sa opakujúce problémové situácie a utrpenie, a pomáham pri liečení sa z nich, a to etikoterapiou a NLP terapiou. Pomáham spájať ľudí so sebou samými, so svojím srdcom a dušou.

Ponúkam svoje bohaté životné skúsenosti zo súkromného a podnikateľského života formou rozprávania príbehov, a to mentoringom.

Sprevádzam ľudí pri uzdravovaní na fyzickej, mentálnej, emočnej, energetickej a spirituálnej úrovni, pomocou odblokovania dýchacieho mechanizmu, a to koučovaním vedomého dýchania.

Súčasne dnes vykonávam a spolupodielam sa na ďaľších aktivitách ako :

 • Mužský kruh Bratislava,
 • Mužsko-Ženský kruh,
 • Výcvik ,,Syndróm dobrého chlapca,,
 • Tábor ,,Otcovia deťom,,
 • Etikoprechádzky prírodou za sebaspoznávaním a sebarozvojom.
Čítať ďalej...

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

facebook: Jozef Mihališin – Hrou k múdrosti

skype: Jozef Mihališin

mobil: 0944 415 000

web: www.mihalisin.com

Od roku 2014 som zodpovedný za tím ľudí v medzinárodnej spoločnosti ako vedúci obchodného tímu pre Česko-Slovensko.   Predtým som strávil 8 rokov života na rôznych pozíciach v zahraničí so zodpovednosťou za krajiny v Európe, Ázii a v Afrike, čo mi dalo možnosť precestovať a spoznať krajiny, ľudí, zvyklosti, učenia, rituály a hry z  takmer polovice zemegule. 

Ako lektor a mentor okrem toho organizujem a vediem

 • mužské stretnutia a kruhy na Slovensku a v zahraničí
 • prechodové rituály pre mamy, otcov a ich synov „Z dieťaťa chlapcom“, „Z chlapca mladým mužom“ a „Mama a syn“
 • rodinné týždňové pobyty Rodokmeň a pobyty otcov a detí v Čechách a na Slovensku
 • rodinné hry zo sveta na posilnenie rozhodnosti, zodpovednosti, čestnosti a iných cností
 • stretnutia s chlapcami v detských domovoch a so starými mužmi v domovoch dôchodcov
 • prednášky a diskusie na tému „v čom sa líši výchova chlapcov od výchovy dievčat“, „ako strácame dôveru našich detí a ako ju získať späť“, „12 rozhovorov, ktoré by mal viesť každý otec so svojim synom“ alebo „úloha mamy pri výchove syna“
Čítať ďalej...

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

facebook: Ľubomír Vypušťák a Priestor pre zmenu

tel: 0907 745 607

www.priestorprezmenu.sk

Od detstva som si kládol otázku, kto som, odkiaľ a kam idem. To bol môj hnací motor ustavičného hľadania pravdivej odpovede. Plynúc životom popri škole a technickej profesii som sa vzdelával aj v oblasti osobnostného rozvoja so zámerom nájsť vnútorný pokoj, ktorý ma povedie k spokojnému životu. Zaujímal som sa o rôzne náboženské a filozofické smery a zároveň ma lákalo bližšie spoznať nielen fyziológiu ľudského tela, ale aj jeho funkčnú súvislosť s vnútorným svetom človeka. V tom čase ma zaujala napríklad tradičná čínska medicína, diagnostika z rúk, irisdiagnostiku a iné. A keďže už v devätnástich rokoch som začal praktizovať masáž tela intuitívnym spôsobom, neskôr som ju spojil s akupresúrou. Veľmi sa mi to hodilo v časoch, keď som sa profesionálne venoval tancu. Záujemcov o takúto masáž bolo nielen z radu kolegov neúrekom.

Až neskôr som pochopil, že to bolo silné vnútorné vedenie, ktoré ma viedlo súčasne umeleckou aj technickou profesiou. Poskytovalo mi to rovnováhu môjho vnútorného sveta a zdravého tela. Nevedomky som sa realizoval v napĺňaní svojich túžob napriek pochybnostiam o sebe samom, vďaka vzorcom získaných v detstve. Ruka v ruke vo mne rástlo uvedomovanie si svojich vnútorných schopností a racionalita. Tá ma postupne viac a viac valcovala pod tlakom okolností vyplývajúcich zo spoločenského systému, v ktorom som sa ocital ako dospelý muž, manžel, otec, či zamestnanec, platca dane, odberateľ tovarov a služieb a inak. To malo za následok upúšťanie od svojich vnútorných prianí a vzrastajúceho pocitu nezmyselnosti takého spôsobu života, či skôr jeho prežívania.

 

Čítať ďalej...

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

facebook: Zora Vypušťáková a Priestor pre zmenu

LinkedIn : Zora Vypušťáková

tel: 0907 801 919

www.priestorprezmenu.sk

Téma osobnostného rozvoja mi vstúpila so života v šestnástich, keď som začala čítať práve takéto knihy. Odvtedy sa tomu čím ďalej, tým viac venujem a dnes na tomto poli pracujem vo svojom osobnom živote popri odbornej profesii. Napriek tomu, že som nadobudla právne vzdelanie, ktoré ma profesijne priviedlo až na post manažérky, súčasne som tiež koučka, mentorka a lektorka. Prirodzene ma to viedlo k odovzdávaniu nadobudnutých skúseností. Stala som sa autorkou odborných článkov a publikácií, v ktorých som takto prepojila osobný a profesijný svet. Nadobudnuté vedomosti mi umožnili vnášať do pracovnej sféry empatiu, porozumenie a dôveru tak, aby si zamestnanci dovolili cítiť sa ako ľudská bytosť.

Každý vo svojom živote zastáva rôzne role, pričom niektoré z nich nás vedú cestou sebapoznania alebo transformácie. Aj ja som v tomto dôsledku zažila pád až na dno mojich fyzických síl a vlastného zdravia. Táto skúsenosť otriasla celou mojou doterajšou predstavou o sebe samej. Dostala som príležitosť premýšľať o vlastnom živote, kam až smeruje všetko moje doterajšie úsilie a čo som tým vlastne chcela dosiahnuť.

V tom okamihu sa začal ďalší príbeh môjho života, o ktorom rozprávam alebo píšem v mojich článkoch. Rada sprevádzam ľudí ich životným príbehom a teším sa, keď prídu k uvedomeniu, že sme bytosti, ktoré môžu situáciu ovplyvniť zvnútra. Sme totiž tvorcovia vlastnej reality.

Čítať ďalej...

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

facebook: Peter Štrelinger

tel: 0905 400 730

www.centrumzdravehozivota.sk

Venujem sa Psychosomatike, Etikoterapii, Chiropraktike a celostnému liečiteľstvu

 

"Pomáham ľuďom znovu sa postaviť na vlastné nohy a kráčať vpred."


Moja profesionálna kariéra začala v úplne inej sfére a pracoval som viac ako 20 rokov v oblasti komunikačných systémov a IT. Je to paradoxné, ale v tých časoch som dával prednosť racionálnemu uvažovaniu a oblasť spirituality a duchovného sveta mi bola dosť vzdialená, aj keď som možno tušil, že existuje ešte niečo "za tým" ...

 

Môj duchovný rozvoj a záujem o oblasť alternatívnej medicíny nakoplo až vážne ochorenie môjho syna, kde som sa prvýkrát dostal "ako náhradník" za moju manželku na jeden seminár z oblasti liečenia energiou. Môžem povedať, že toto mi obrátilo moje dovtedajšie myslenie úplne naruby a predsavzal som si hľadať spôsob, ako synovi pomôcť. Odvtedy som na tejto úžasnej ceste svojho sebarozvoja a hlavne sebaspoznávania, za čo veľmi ďakujem Bohu, vesmíru, mojej manželke a môjmu okoliu, že sa veci takto nastavili. Som vďačný za všetko, čo som sa za posledné roky naučil a čo mi život každý deň prináša.

 

 

 Najviac ma uchvátila oblasť psychosomatiky a energetického liečenia a rôzne prastaré liečiteľské systémy, ktoré mnohé dnes aj na svojich seminároch vyučujem. Keďže som pôvodným vzdelaním elektrotechnik, veľmi rýchlo som zacítil úžasnú spojitosť fungovania týchto systémov liečenia s klasickými fyzikálnymi javmi - elektrina, elektromagnetické vlnenie, zákon zachovania energie a pod. a aj to, ako si navzájom posúvame tieto rôzne energie vo forme strachov, koreňových vzorcov, či tendencie manipulovať svet navôkol a aj samých seba.

Čítať ďalej...

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

facebook: Danka Štrelingerová

tel: 0905 744 596

www.centrumzdravehozivota.sk

Od detstva mám silnú potrebu pomáhať ľuďom s rôznymi ťažkosťami a problémami. Aj moje povolanie vždy bolo o službe. Hľadala som teda  a aj našla  techniky, ktoré mám na sebe odskúšané, ktoré mi zafungovali a pomohli s mojimi vlastnými výzvami, a ktoré chcem posunúť ďalej...

 

To bol pre mňa hlavný dôvod, prečo sme si s manželom otvorili centrum, v ktorom 12 rokov pomáhame celostným spôsobom ľuďom so zdravotnými či vzťahovými problémami, úzkosťami, strachmi alebo aj hľadaním zmyslu života...

 

Absolvovala som výcvik regresnej terapie, 5 ročnú holistickú akadémiu, kde som začala vnímať človeka inak - ako celok..

Stále mi ale čosi chýbalo – a našla som to v práci s energiou. Naučila som sa, čo všetko znamená energia, a ako sa dá prospešne ju využiť a pracovať s ňou  pre potreby seba i iných...

Výcvik v relaxačno - hypnoterapeutických technikách, hypnózy a autohypnózy, nenásilnej komunikácie a koučovacích techník mi tiež otvorili nové dimenzie starostlivosti o telo a dušu človeka.

 

Mojou srdcovou záležitosťou sa stala analýza životného plánu, vychádzajúca z dátumu narodenia a tiež z nášho mena a priezviska, ktorá poukazuje na to,  čo potrebujeme spracovať a tiež ukáže súvislosti, ktoré nevidíme.

Cez analýzu pochopíme ako komunikujeme so svojím telom, kde sú naše výzvy a ako sa to následne prejavuje na tele v podobe zdravotných problémov (psychosomatika).

 

K tejto analýze  veľmi elegantným spôsobom dopĺňam zručnosti a techniky etikoterapie, ktorú študujem 12 rokov v škole Advaita u Vladimíra Červenáka (a budem do konca života, lebo ma neustále prekvapuje a posúva k radosti a spokojnosti so sebou a svojím životom...

S etiškou, ako ju dôverne voláme, sa dostávame do jedinečných hĺbok jednotlivca a odkrývame tajomstvá, ktoré spôsobujú utrpenie na psychickej i fyzickej úrovni. Ich odkrytím sa približujeme k láske, dôvere, k prijatiu   seba, svojho života, všetkých a všetkého, čo je...

 

Čítať ďalej...

Ďalšie články...

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.

Kalendár