Sidebar

Aktuálne podujatia

Keďže z epidemických dôvodov  bol seminár Thajsko 2021  i 2022 i 2023 zrušený, uskutoční sa v náhradnom termíne

4.-29.01.2024. Uvoľnili sa 2 miesta.   Volná je jedna chatka pre dve ženy, dvoch mužov alebo pár.

 

Pre koho je tento jedinečný seminár určený?

Pre každého, kto už aspoň v základoch ovláda etikoterapeutické zručnosti, ako ich cvičíme v škole Advaita.

Ale obzvlášť pre tých,  čo chcú zažiť energiu spojenia a celistvosti, tiež pre tých, čo cítia, že téma smrti v nich rezonuje. Obzvlášť pre tých čo sa neustále, akoby celý život s témou smrti stretávajú, dotýka sa ich. Ak má niekto čiernu lunu v dome smrti, je to jeho životná téma, potom nevenovať jej pozornosť by mohlo znamenať fatálne zlyhanie. Téma sa takému človeku neustále pripomína. V našej kultúre ani netušíme, ako dôležitým momentom v našom živote smrť je, ako veľa zaleží na tom, akým spôsobom svoje telo opustíme. Otvoriť vedomie téme smrti znamená oveľa hlbšie porozumieť životu a existencii.

 

Ľudia prichádzajú a odchádzajú, pobehujú a tancujú, a nikdy ani slovo o smrti. Dobre, ale keď smrť skutočne znenazdajky príde k nim, ich ženám, ich deťom, ich priateľom a zastihne ich nepripravených, aká búrka vášní ich zdolá, koľko plaču, aká zlosť, aké zúfalstvo! ... Aby sme pripravili smrť o jej najvyššiu výhodu proti nám, začnime voliť cestu presne opačnú k tej obvyklej. Pripravme smrť o jej cudzosť, navštevujme ju, zvykajme si na ňu, nemajme na mysli nič častejšie než smrť ... Nevieme, kde na nás smrť čaká, preto ju očakávajme všade. Cvičiť sa v smrti, znamená cvičiť sa v slobode. Človek, ktorý sa naučil umierať, odnaučil sa byť otrokom.
Sogjal Rinpoche

Thajsko 2023  

Bránou smrti  za rozpoznaním hlbokej pravdy o sebe samom.
 

Ako správne žiť, aby sme mohli správne zomrieť?

Do hlbín duše za svetlom sebapoznania.

Ak o tejto ceste uvažuješ, pošli prosím prihlášku, evidujem predbežný záujem. Podrobná cenová kalkulácia bude vypracovaná podľa počtu predbežných záujemcov.

 

Ak sa cheš naučiť porozumieť smrti, spracovať strach zo smrti, ktorý si nesieme v génoch, po mnohých skúsenostiach, naučiť sa, ako správne žiť, aby sme mohli správne zomrieť, potom sa rozhodi a podpor zámerom a poď s nami. Tento seminár je výnimočná transformačná cesta za poznaním najhlbších príčin toho, ako žijeme svoj život. Získaš osobnú skúsenosť vnútorného spojenia.

Netušeným vedľajším efektom  minulých pobytov bolo, že sa vytrvorili tak silné priateľské väzby, že sa účastníci majú potrebu spomntánne stretávať a organizujú spoločné podujatia Thajskej sangy:-)

Škola etikoterapie Advaita usporiada 3. jedinečný seminár za sebapoznaním v Thajsku  
 
V dňoch 4. - 29. januára 2023.
 
Seminár je určený výhradne pre  žiakov  a absolventov školy etikoterapie - Advaita.
 
Jeho cieľom je praktická aplikácia  poznatkov zo školy a nácvik a prehĺbenie znalosti, zručností a ich  vpísanie do bunkovej pamäte.  Už niekoľkohodinový zážitok celistvosti  sa trvalo zapisuje   v pamäti buniek.  Celistvosť zažívaná 25 dní znamená trvalú zmenu, ukončenie toxických vzorcov a ukotvenie v CUNA.
Koreňom strachu je strach zo smrti. Hlbinná etikoterapia ide za hranicu nášho fyzického bytia. V hĺbkach duše rozpoznáva podstatu toho, kým sme. Je prejavom šialenstva myslieť si, že je jedno, ako žijeme, ale  dobre zomrieme. Preto budeme skúmať príčiny nášho strachu zo smrti.  Bádať po minulých skúsenostiach, ktoré nás dodnes ovplyvňujú a riadia naše myslenie i konanie. Blokujú prežívanie dôvery, radosti a sily.
 
Sebauvedomenie Vedomia v nás, pochopenie hlbších súvislostí života, zákonov a zákonitostí energie, ktorej sme  súčasťou a zážitok  spojenia v skupine účastníkov je cieľom intenzívneho zážitkového, sebapoznávacieho seminára.
Počas 25 dní budeme zažívať vzájomné vzťahy na princípe priateľstva, čo je najvyššia úroveň lásky vo vzťahu.  Budeme sa učiť navzájom sa počúvať, navzájom si porozumieť. Najvyššia úroveň spojenia v komunikácii je porozumenie. Posunieme sa v 9. etikoteraputických zručnostiach tak, že zažijeme v tele hlboký pocit celistvosti, úplnosti, naplnenia - advaitu. Vnútorné zjednotenie prinesie harmóniu vo vonkajšom svete. Takto sme to zažili  na seminári Thajsko 2017. Posunieme sa ďalej. Upevníme  schopnosť cítiť pocit celistvosti a kedykoľvek ho obnoviť a zažívať.
 
Podľa Tibetského buddhizmu tak, ako sa to píše v Tibetskej knihe mŕtvych, je veľký dôraz kladený na správne prežitý život. Iba taký môže vyústiť v správnu smrť. Smrť vníma ako bránu, ktorou, ak prejdeme správne, neupadneme do vleku karmických dôsledkov reťazca príčin a následkov. Udržíme si bdelé vedomie, naša cesta vyústi do osvietenia, pokoja, rozvinutia plného Sebauvedomenia. Alebo ak sa rozhodneme ešte narodiť vo fyzickom tele, rozhodujeme sa vedomo pre naplnený život s vedomým cieľom. 
 
Naopak, nesprávne prežitý život, plný negatívnych pocitov, vedie k strate vedomia a opätovnému zrodeniu v Sansáre, kolobehu útrpných životov, plných utrpenia. Príčinou utrpenia je nevedomosť. Prejsť bránou smrti správne vyžaduje vedomý zámer tento cieľ uskutočniť. Ukončiť všetky neukončenia, s ktorými sme do života prišli.  
 
"Kto zomrie, kým zomrie, ten nezomrie, keď zomrie."
 
Ako správne žiť, aby sme mohli správne zomrieť?
 • Odpustiť sebe aj ostatným, vyčistiť si dušu.
 • Porozumieť životu, porozumieť programom, ktoré sme si do života priniesli a ktoré často žijú naše životy.
 • Prijať smrť ako finále a cieľ života.
 • Naučiť sa ukončovať neukončenia, ktoré sú prekážkou v žití v celistvosti.
 • Rozpamätať sa a porozumieť dôležitým momentom  z osobnej minulosti.
 • Vyčistiť a ukončiť nedôveru v život a strach zo smrti.
 • Naučiť spievať pieseň svojho života. 
 • Naučiť sa cítiť a prejavovať RAdosť.
 • Vytvoriť  si návyk pohrúžiť sa do svojho vnútra a meditovať. 
 • Objaviť pocit celistvosti a naplnenia  a vytvoriť v sebe priestor Advaity (nie-dvojnosti).
 • Zažiť fyzický pocit spojenia, naplnenia.

Program:

04.1.2023 odlet z Viedne do Bangkoku
05.1.2023 Prílet do Bangkoku, na letisko Suwanabhumi, Privítanie skupiny slovenským sprievodcom Privátny transfer do hotela RiverSide Hotel v Bangkoku Nocľah v hoteli RiverSide http://riversidebangkok.com/en/
06.1.2023 Raňajky v hoteli Celodenná prehliadka Bangkoku s českým sprievodcom, vstupmi do chrámov a bufetovým obedom Večera na lodi formou bufetových stolov s českým sprievodcom Nocľah v hoteli RiverSide v Bangkoku
07.1.2023 Raňajky v hoteli Privátny transfer z Bangkoku do provincie Trat – lodný prístav Nalodenie sa na rýchloloď a následná plavba na ostrov Koh Kood Po príchode na ostrov transfer do rezortu Neverland Resort Nocľah v hoteli Neverland Resort www.neverlandresort.com
8.- 22.1.2023 Pobyt na ostrove Koh Kood, program seminára (15 dní)
23.1.2023 Raňajky v rezorte Transfer do prístavu Nalodenie sa a krátka plavba ( cca 1h. ) na ostrov Koh Chang. Po príchode na ostrov transfer do hotela  Koh Chang Lagoon Resort. Nocľah v hoteli e Koh Chang Lagoon Resort 
24.- 28.1.2023 Pobyt na ostrove Koh Chang,  program seminára (5 dni)
28.1.2023 Check out z rezortu Privátny transfer do hotela v Bangkoku vrátane prepravy trajektom,Nocľah v Bangkoku
29.1.2019  Privátny transfer na letisko.  Odlet z Bangkoku do Zurichu a následne do Viedne. 
 
Zmluvné služby počas pobytu, vrátane prepravy zabezpečuje CA UNITRAVEL, s.r.o. Po zaslaní prihlášky obdržíte pokyny na komunikáciu s CA, kde si dohodnete zmluvné podmienky podľa typu ubytovania.
 
Preprava: Upresníme.
 Strava: Stravu si zabezpečuje každý sám. (Obedy a večere.) V cene pobytu je  strava počas výletu - prehliadky Bangkoku formou bufetu, obed aj večera.  V cene pobytu sú raňajky v Hoteli RiverSide. Strava je v Thajsku chutná a cenovo dostupná. 
 
 
 

Zmluva s CK Unitravel

TERMÍN : 04.01 – 29.1.2023
POČET OSÔB : minimálny počet 26 dosp. osôb
LETY : letenky sa budú kupovať máj- jún 2022
 
UBYTOVANIE : RiverSide Hotel Bangkok / Neverland Resort Koh Kood / Koh Chang Lagoon Resort
KATEGÓRIA CENY : A : Neverland Resort – bungalov river view / obsadenie 2 osobami
B : Neverland Resort – bungalov garden room / obsadenie 2 osobami
C : Neverland Resort – bungalov seabreeze / obsadenie 2 osobami
 
DESTINÁCIA : 3 x Bangkok + 17 x Koh Kood + 4 x Koh Chang
TRANSFERY : privátny transfer z letiska BKK do hotela RiverSide v Bangkoku
privátny transfer z hotela v Bangkoku do prístavu v provincii Trat
lodný transfer z provincie Trat na ostrov Koh Kood
transfer z prístavu na ostrove Koh Kood do Neverland rezortu a späť
lodný transfer z ostrova Koh Kood na ostrov Kod Chang
transfer z prístavu na ostrove Koh Chang Lagoon Resort
transfer z rezortu Koh Chang Lagoon Resort na letisko v BKK vrátane trajektu
VÝLETY : celodenná prehliadka Bangkoku so slovenským sprievodcom vrátane
 
bufetového obeda a vstupov.
Večera na lodi so slovenským sprievodcom
 

CENOVÁ KALKULÁCIA :                                                                                                                                         

Služba

Balík A

Balík B

Balík C

Letenka – skupinový tarif

   

 

Letiskové poplatky ( aktuálna cena)  *

 

 

 

Poplatok za vystavenie letenky

 

 

 

Balík zájazd Thajsko **

1177.- €

1280.- €

1346.- €

Celkom na vrátane leteckej dopravy ***

 

 

 

 
Poznámky ku kalkulácii :
* presná výška letiskových poplatkov bude vyčíslená ku dňu vystavenia leteniek cca 21 dní pred odletom, výška let. poplatkov
sa môže zvýšiť ale aj znížiť v závislosti od kurzu USD a ceny leteckého benzínu
** cena zájazdu je kalkulovaná v aktuálnom menovom kurze EUR- ThB, prípadné zmeny kurzu môžu ovplyvniť cenu
*** celková cena na osobu vrátane leteckej dopravy
**** ubytovanie v 1 lôžkovej izbe je na vyžiadanie
CENA NEZAHŔŇA : Poistenie
Ostatné osobné výdaje, stravu a nápoje
 
Cena seminára je  650,-€ 
Súčasťou seminára je naľaďovací prípravný víkendový seminár  17. - 19. 12. 2023 v Střílkach (ČR), účasť na ňom je podmienkou pre účasť na seminári v Thajsku.
Cena prípravného seminára je 250,-€ (vrátane ubytovania a stravy).
 
Prihlásiť sa na seminár je možné do naplnenia max. kapacity 30 osôb. Po  zakúpení skupinových leteniek  je  možné, že dodatočne prihlásený pocestuje inou linkou.
 
 
Dôležité upozornenia:
 • Pozor, pri platobnom styku vždy v poznámke uvádzajte vaše meno a kód Thay2023.
 • V prihláške uveďte číslo cestovného dokladu. Skontrolujte jeho platnosť, najmenej do  júna 2023!
 • V prihláške uveďte podobu mena, ako je zapísané v cestovnom doklade. Je to dôležité!
Po naplnení kapacity evidujeme prihlásených ako náhradníkov.
Úhrada zálohy  na seminár 300€  do 31.8. 2022, doplatok  600€  doplatíš na seminári v Střílkach.
Úhrada za letenky a služby Unitravel podľa zmluvných podmienok. 
Stornopoplatok v prípade zrušenia prihlášky na seminár   do 31.09. 2022 je 100€ po 1.10. 2022 je vo výške 200€.
 
 
 
Foto:
River view 
 
 
 
 
Garden room
 
 
 
 
 
Seabreeze
 
 
 
 
Ďalšie fotky tu.