Sidebar

Individuálne sedenia

Preberám zodpovednosť

 

koucing2

Externý koučing je poradenstvo pre všetkých zamestnancov, predovšetkým však pre vrcholných a stredných manažérov priamo na ich pracovisku. 
 

Výsledkom externého koučingu je:

 •  Výrazné zlepšenie motivácie pre prácu.
 •  Nárast výkonnosti v kvantite aj  kvalite.
 •  Zlepšenie spolupatričnosti zamestnanca s firmou.
 •  Zlepšenie vzťahov na pracovisku.
 •  Rast vnútorného potenciálu, viac možnosti a dosahovanie cieľov 

 

 

Interný koučing je metóda, ako udržať motivačné pohnútky pracovníka – koučing sa v tejto súvislosti využíva ako štýl riadenia - ako súčasť firemnej kultúry.

 

Koučom sa môže stať každý manažér, ktorý:

 • Chce vedome zefektívniť svoj doterajší štýl vedenia ľudí, aby pracovali lepšie a s väčšou zaangažovanosťou.
 • Absolvuje špeciálne zostavený tréning v koučingu.
 • Disponuje kompetenciou, umením, podporovať ľudí.

 

Autokoučing životný štýl, je metóda, ktorá umožňuje zmeniť spôsob myslenia z prevažne reaktívneho na prevažne proaktívne. Umožňuje efektívne hľadať odpovede na otázky každodennej praxe v práci i súkromí.

 • Dostatok energie
 • Vnútorný pokoj, vyrovnasť
 • Spokojnosť
 • Rovnováha
 • Dosahovanie cieľov

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.

Kalendár