Sidebar

PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanáli YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk a www.priestorprezmenu.sk.

Streda 19. 04. 2023 o 20.00 v premiére.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomnepriťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma:

Dnešná téma: ŽENSKÁ INTEGRITA

• Túžba žien byť videná a počutá.

• Integrita ako súlad medzi myslením, cítením a konaním.

• Ako dosiahnuť stav integrity ženským spôsobom.

• Mužská a ženská polarita.

• Bojovníčky za práva žien.

• Ženské „zbrane“: intuícia, citlivosť, schopnosť vidieť prospech celku.

• Pasivita je obrovský potenciál energie.

• Prijatia ako cesta k životnej zmene, je kľúčom k porozumeniu života.

• Čo životnej zmene bráni.

• Odpor a lipnutie - príčiny bolesti, utrpenia, pocitu prázdnoty, osamelosti, závislostí a straty zmyslu života.

• Strach zo zmeny a strach z nepoznaného, čo zmena prináša.

• Dopad nedostatku integrity na ženské zdravie - psychosomatika.

• Vďačnosť, trpezlivosť, spomalenie na ceste k zmene.

• Ako nájsť pre seba to pravé povolanie.

• Poslanie ako životná misia.

• Autenticita ako pravdivosť k sebe samej.

• Radosť ako kritérium rozlišovania priestoru, v ktorom žijeme a ktorý si tvoríme.

• Zodpovednosť za seba, za svoj radostný a šťastný život.

Pripojte sa k tomuto kanálu a získajte prístup k výhodám: https://www.youtube.com/channel/UCZZ7RsHeEqceFjVNB7rBOlA/join

Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.

Kalendár

Tipy a inšpirácie - spriatelené stránky rodiny Advaita