Sidebar

PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanáli YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk a www.priestorprezmenu.sk.

Streda 21. 12. 2022 o 20.00 v premiére.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomnepriťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma : MANIPULÁCIA 

- manipulácia ako stratégia, pri ktorej sa nám niekto snaží podsunúť názor či dokonca
postoj, s cieľom ovplyvnenia,
- manipulácia odoberá manipulovanému slobodnú vôľu konať,
- konzumovanie zážitkov pre radosť a vyústenie do celospoločenskej manipulácie ako
prejavu globálnej krízy a krízy morálky ľudstva,
- strata schopnosti rozpoznávať, v čom sa skutočne cítime dobre a opúšťanie
schopnosti prevzatia zodpovednosť za seba, vedome sa rozhodovať sa a byť
autentickými bytosťami,
- príčina manipulácie – strach, je to obranná reakcia,
- vplyv výchovy a výuky na tvorbu programov a vzorcov,
- obranné mechanizmy ako zautomatizované interakcie správania,
- znížená obranyschopnosť proti manipuláciám,
- odovzdávanie energetického a tvorivého potenciálu v prospech systému,
- manipulovaný a manipulátor vs. obeť a tyran,
- spôsoby manipulácie v spoločnosti a na pracovisku: zatajovanie a zadržovanie
informácií, vyvolávanie nedostatku, médiá, manipulácia budúcou slasťou alebo
tlakom,
- nové formy manipulácie na pracovisku - mobbing, bossing, gaslighting,
- techniky obrany a ich použitie ako prejav strachu a nedôvery,
- ako z toho von – sebakoučing a zvedomenie vo vzťahu k sebe, rozvinúť schopnosť
rozlišovať a objaviť zdroj svojej vnútornej inteligencie ako zdroj múdrosti a vnútorného
vedenia,
- vymedzenie sa voči manipulácii, nastavenie hraníc vo vzťahu k druhým,
- manipulácia z pohľadu etikoterapie ako cesta k posilňovaniu sebadôvery,

 

sebauvedomenia a sebaprijatia.

Pripojte sa k tomuto kanálu a získajte prístup k výhodám: https://www.youtube.com/channel/UCZZ7RsHeEqceFjVNB7rBOlA/join

Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.

Kalendár

Tipy a inšpirácie - spriatelené stránky rodiny Advaita