Sidebar

HOROskop vnímam ako plán duše do pozemského života. Súčasne je v ňom zakódovaná osobná i rodová minulosť. Mne veľmi slovo HOROskop evokuje Horovo oko, staroegyptský ochranný symbol a znak kráľovskej moci. Všetci totiž máme v osobnom HOROskope aj symboly svojich životov, aj moc žiť svoj život kráľovsky. Okrem iného.

"Čo si sa dozvedel zo svojho horoskopu?" zaznela otázka na rannej sange a ja som bola zvedavá na odpoveď. "Všetko."

 

Rozširujem stručnú odpoveď - všetko, čo sme schopní tu a teraz počuť, prijať, pochopiť. O mesiac, o rok, ak budeme nahrávku svojho horoskopu počúvať, môžeme rozpoznať ďalšie a ďalšie jeho roviny, vrstvy. Odkrývajú sa totiž postupne, ako každý z nás svojím tempom rastie do zrelosti v priestore a čase.

HOROskop je nádherným nástrojom na pochopenie života v tele a na Zemi. Zobrazuje, s akými zámermi a úlohami sme prišli na svet, aké sú východiská z náročnejších výziev, kde sme v minulých životoch niečo zľahčovali, niečomu sa vysmievali, niečím pohŕdali, kde sú korene našich strachov a fóbii, kde sú otvorené dvere na cestu ožiarenú slnečnými lúčmi.

Všetci máme do tohto života ten najlepší HOROskop. Je šitý božou rukou úplne presne na mieru každému z nás. Úplne presne!!! ... lebo je šitý podľa osobných neukončení s využitím všetkých karmických bodíkov, ktoré sme si v priebehu životov nazbierali. Niekto si ušil kráľovské šaty, niekto bedársky odev. Nie náhodou, ale podľa presných vesmírnych strihov z materiálov, ktoré sme si tiež sami "vyrobili".

Párkrát som počula, že HOROskop je HOROr. Áno, môže byť v tom prípade, ak svoj život odmietame, ak žijeme v odpore so všetkými a všetkým, ak nám je bližšia nespokojnosť, sťažovanie a nedôvera ako dôvera a spojenie. Predstavte si však, že osobný HOROskop sme si v božej dielni s najvyšším TVORcom dôkladne pripravili a odrazu, keď prídeme na Zemi, ho odmietame ako horor. Odmietame svoje vlastné dieťa, seba samého. Ako sa odmietaný HOROskop môže cítiť? Ako sa my odmietnutí cítime?

Podčiarkujem znovu - každý z nás má ten najlepší plán duše do tohto života vo svojom osobnom HOROskope a v sebe samom. Totiž, ak sme zladení sami so sebou (alebo ak chcete, sme vo svojom strede tu a teraz), žijeme svoj život presne v súlade s energiou, v ktorej sme sa narodili. Náš moment príchodu na svet je časom, na ktorý sme čakali v maminom brušku. Narodili sme sa presne tak, ako sme potrebovali pre tanec v živote. Niektorí sme si pripravili balet, iní odzemok, vílí či intuitívni tanec, pokyvkávanie na mieste, neochotu tancovať, lietanie meter nad zemou, spoločenský tanček, tanec v intímnom objatí s dôverou... koľko ľudí - toľko tanečkov.

Vrátim sa k Horovmu oku. Hor bol egyptský boh nebies v podobe sokola. Stvárnenie Horovho oka pochádzalo zo vzoru sokolieho oka. Prečo mi teda HOROskop evokuje Horovo oko?

Vysvetlenie som našla vo Wikipédii:

"Za Horove oči sa niekedy označovalo Slnko aj Mesiac... Oči sa konkrétne spájali s astronomickými telesami a božstvami: pravé oko symbolizovalo Slnko, ľavé oko Mesiac; pravé sa spájalo s bohom Slnka RÉ/RA, ľavé s bohom Thovtom.

Starovekí Egypťania verili, že Horovo oko ako symbol nezničiteľnosti pomôže ich znovuzrodeniu. Toto presvedčenie vychádzalo z legendy o boji bohov Hora so Sutechom, pri ktorom Hor stratil oko (alebo obidve oči). Neskôr bol schopný opäť vidieť vďaka bohyni Hathor (alebo bohovi Thovtovi) a tým sa „miznúci a obnovujúci sa zrak“ Horovho oka stal symbolom „života a vzkriesenia." Koniec citátu z Wikipédii a ako tieto slová rozšíriť na HOROskop?

Svoj HOROskop máme každý v sebe. Je to Slnko i Mesiac/Luna v nás. Sú to aj energie ďalších planét, ktorých sme sa nie náhodou nadýchli pri svojom narodení a so silou ktorých žijeme svoj život. Sú to všetky znamenia zvieratníka, ktoré zažívame v rôznych oblastiach života. Všetci sme všetky znamenia, hoci zvyčajne poznáme len to slnečné, a tak hovoríme - som Baran, Býk, Blíženci... Ryby.

HOROskopy sú naše osobné endoskopy, ktorými nazeráme do seba i do svojho okolia a podľa toho, ako sú "sklíčka" endoskopu čisté či zahmlené, vnímame seba v pozemskom živote a vo všetkých svojich vzťahoch. Každý si svoj HOROskop totiž nesie v sebe samom. V najlepšom prípade plynie životom s ním v súlade. Ak niečo škrípe, nože, človeče, nazri múdrym Horovým okom z nadhľadu na svoj život. Pamätáš? Horovo oko je sokolím okom, ktoré je schopné z veľkej výšky vidieť detaily na Zemi a rozhodnúť sa. Rozhoduj sa kráľovsky správne, všetko pre to v sebe máš. 

 

 

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.

Kalendár

Tipy a inšpirácie - spriatelené stránky rodiny Advaita