Sidebar

Niekoľkokrát sme v našich textoch hovorili o tom, že rozoznávame podľa polarity štyri typy ľudí: maskulínny muž – muž s mužským egom, feminínny muž – muž so ženským egom, feminínna žena – žena so ženským egom a maskulínna žena – žena s mužským egom. Každý z nich má základné znaky rovnaké a prejavy v živote podobné. Pozerali sme sa na ne najmä cez partnerské vzťahy, keď sa stretnú muž a žena s rovnakou polaritou, alebo s rozdielnou, alebo s opačnou. Niekde v pozadí mi často šla otázka – a čo deti? Ako sa im žije s otcom, ktorý má ženskú polaritu, či s maminou, ktorá je v mužskej polarite?

Určite poznáme rodiny, keď otec je mužom na správnom mieste a vytvára bezpečné rodinné prostredie, v ktorom je pre deti i partnerku oporou. Poznáme aj takých oteckov, ktorí idú v ženskej energii a vytvárajú nechtiac pre deti neisté prostredie. Poznáme aj takých oteckov, ktorí si svoju ženskú polaritu uvedomujú a cez mužské kruhy či iné aktivity idú do svojej sily.

Etikoterapeutický kruh presne túto tému otvoril. Dozrel na ňu čas, a tak je čas, aby sme sa na tému cez prvý príbeh pozreli aj my. A nielen cezeň – rozprávanie otca o synovom návrhu pootváral totiž ďalšie príbehy.

Čítať ďalej...

Sila muža, pravidelný unikátny 30-minútový rozhovor dvoch mužov na báze otázok a odpovedí na horúce témy týkajúce sa mužov, otcov, synov z pohľadu Etikoterapie, vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie.

Naživo vysielame každú tretiu stredu, rozhovor vedú VLADIMÍR TLČíK (www.spajanie.sk) a VLADIMÍR ČERVENÁK. (www.advaita.sk)

Vysielame v premiére na kanály YouTube, konto Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk.

Otázky a námety na rozhovor môžete písať na mailovú adresu: 

HLAVA, či SRDCE, čomu dávame prednosť ? ROVNOVÁHA v živote.

Streda 22. febrára 2023 o 20:00

Okruh tém 25. časti

1/ Čo sú to tiene a ako sa prejavujú ?

2/ Prečo je dôležité o nich hovoriť ?

3/ Čo s nimi môžeme urobiť ?

4/ Sú rozdiely medzi tieňmi muža a ženy, vo vzťahoch, ak áno, aké ?

5/ V jednej konkrétnej situácii môžeme vidieť viac tieňov ?

6/ Aký je tvoj tieň ?

Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.
 

PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanáli YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk a www.priestorprezmenu.sk.

Streda 15. 02. 2023 o 20.00 v premiére.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomnepriťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma: POD TLAKOM

• Čo je to tlak a jeho vzťah k odporu, napätiu a stresu.

• Pod tlakom vzniká diamant ?

• Ako pracovať s tlakom, ak chceme byť psychicky, aj fyzicky zdraví.

• Podnety, ktoré spôsobujú tlak.

• Aké biochemické procesy sa nám v tele spúšťajú.

• Aké emócie pri tlaku cítime.

• Kedy ideme na rezervu a dochádza kolaps.

• Aké typy ľudí trpia na tlak.

• Perfekcionisti vs.optimalisti.

• Ako tlak zvládnuť a ako ho transformovať.

• Revízia hodnôt.

• Schopnosť spozorovať odpor a lipnutie.

• Nájsť zmysel a chuť niečo tvoriť – nie dosiahnuť cieľ za každú cenu.

Pripojte sa k tomuto kanálu a získajte prístup k výhodám: https://www.youtube.com/channel/UCZZ7RsHeEqceFjVNB7rBOlA/join

Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.

ZRKADLO MUŽA, pravidelný unikátny 30-minútový rozhovor dvoch mužov na báze otázok a odpovedí na horúce témy týkajúce sa mužov, otcov, synov z pohľadu Etikoterapie, vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie.

Naživo vysielame mesačne, rozhovor vedú JOZEF MIHALIŠIN a VLADIMÍR ČERVENÁK.

Vysielame NAŽIVO na kanály YouTube, konto Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk.

Otázky a námety na rozhovor môžete písať na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Streda 8. február 2023 o 20:00

Témou rozhovoru Zrkadla muža č. 37 je tento okruh otázok:

4 princípy života v celistvosti - čo je to OBOHACOVANIE?

- Čo je to obohacovanie?

- Prečo je dôležité ?

- Strach z nedostatku ako brzda

- Bohatstvo ducha a materiálne bohatstvo

- dávaj tým, ktorí majú menej ako ty

- Ďakujem, že môžem

Ak považujete náš rozhovor za inšpiratívny a užitočný, môžete vyjadriť vďaku jednorazovou podporou cez tlačítko VĎAKA na YOU TUBE. Ďakujeme.
 
Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.
 

V časoch, keď tlak na výkon, napätie a stres v dôsledku nastavených cieľov alebo plnenia projektov sa stáva na pracoviskách akousi normou, natíska sa otázka, či existuje aj iná cesta, ako transformovať firmy a organizácie. Pretože ak si uvedomíme, že človek strávi na pracovisku osem a viac hodín a spolu s cestou do práce a z práce je to aj viac ako pol dňa, začnú sa prirodzene ponúkať otázky: V čom spočíva zmysel môjho života? Aká je hodnota toho, čo robím? Kto som, odkiaľ a kam vlastne takýmto spôsobom kráčam? Existuje možnosť, aby som viedol plnohodnotný život aj inak? Ak áno, za akých podmienok?

Časopis Life píše o osobnej transformácii formou výpovede jedinca, ktorým bol nezmieriteľným, a podľa mienenia niektorých bezcharakterným organizátorom politických kampaní, zomierajúcim na rakovinu a ktorý prehlásil na nemocničnom lôžku: „Cítim, že pod kľudnou hladinou spoločnosti to začína vrieť. Ľuďom chýba niečo podstatné. V srdci spoločnosti je duchovné vákuum“. A tento stav neskôr nazýva „nádorom na duši“ celej spoločnosti.

Veľa sa dnes píše o morálnom rozklade, ktorý trápi ľudí na celom svete. Z toho plynie volanie po zmysluplnosti a význame tak v živote, v práci, aj v podnikaní. Ak toto volanie počujete tiež, zastavte sa. Pomaly, s rešpektom, dôverou a pokorou sa započúvajte. To, ako na volanie odpoviete, určí mieru plnosti, či prázdnoty vo vašich životoch.

Žijeme v dobe, kedy spiritualita už nie je náboženská. Spirit alebo Duch sa netýka iba jednotlivcov. Majú možnosť ho rozpoznať všetky profesie, spoločnosti, týka sa dokonca celej našej planéty. Spiritualita nám umožní hlbší ponor do pravdy o nás samých. Pustenie ega v zmysle umožnenie prechodu k novej paradigme, novému videniu sveta, ktoré môže ovplyvniť nové spôsoby riadenia spoločnosti, aj sveta.

Mnohí autori, pracujúci na programoch zaoberajúcich sa efektívnosťou firiem a iných organizácií sa po čase ponorili do otázok zásadného významu. Začína sa spomínať nová náplň manažmentu a vedenia. Zvyčajné otázky produktivity, organizácie, financií, nákladov, zisku a pod. budú naďalej dôležité, ale do popredia sa dostáva humánnosť, zdravie organizácie cez zdravie ľudí v nej zamestnaných, a v tom rovnako zdravie psychické ako fyzické, otázky kultúry, komunikácie, vzťahov a hlavne morálky.

Predstavme si živého človeka. Je celý živý, z čoho vyplýva, že je naplnený živým duchom. Má telo, hlavu a srdce. Je teda potrebné vnímať, že organizácia zamestnáva celú ľudskú bytosť, nielen jeho hlavu a ruky, aj jeho city, potreby, spoločenské správanie a tiež jeho ducha. Medzi rozumovou zložkou a zložkou vychádzajúcou zo srdca je často cítiť napätie. Hlas rozumu je logický a je možné ho vnímať v spojení s výkonom a produktivitou a hlas srdca je pocitový a emotívny a jeho prínos pre produktivitu považujeme niekedy za nevhodný a snažíme sa ho potláčať. Pozornosť si však vyžaduje ako rozum, tak aj cit. Pretože potláčaním sa človek ako celok dostáva do nerovnováhy.

Takýmto živým organizmom môže byť aj organizácia, ktorá funguje v zmysle štyroch vzájomne prepojených oblastí. Má svoje telo, svoju hlavu, má srdce a ducha.

Čítať ďalej...

HOROskop vnímam ako plán duše do pozemského života. Súčasne je v ňom zakódovaná osobná i rodová minulosť. Mne veľmi slovo HOROskop evokuje Horovo oko, staroegyptský ochranný symbol a znak kráľovskej moci. Všetci totiž máme v osobnom HOROskope aj symboly svojich životov, aj moc žiť svoj život kráľovsky. Okrem iného.

"Čo si sa dozvedel zo svojho horoskopu?" zaznela otázka na rannej sange a ja som bola zvedavá na odpoveď. "Všetko."

 

Čítať ďalej...

Rok 2023 začíname etikopríbehom o cibuľke a v nasledujúcich mesiacoch budeme pokračovať ďalšími príbehmi. Všetky boli vyrozprávané v priestore etikoterapeutického kruhu a my ich podáme tak, aby všetko to, čo sme doteraz v našich článkoch opisovali, ďalej inšpirovalo.

Článok začíname citátom súvisiacim s príbehom: Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka. (Matúš 6,3) a príbehom o malej cibuľke, ku ktorému etikoterapeut Vladimír Červenák povedal: „Príbeh je o cibuľke a dôvere, ktorú žena stratila, a tak stratila aj svoju silu. Ak by bola dôverovala, boh by svoj sľub splnil.“

Príbeh prerozprávala Bibiana tak, ako ho v detstve často počula od svojej babičky. Pre detskú dušu bol taký silný, že si naň aj v dospelosti hneď spomenula, keď sme v kruhu prečítali citát.   Príbeh o malej cibuľke je príbehom o lakomej žene, ktorá zomrela a dostala sa do pekla.

 

Čítať ďalej...

Pre krátky rozhovor z  cyklu rozhovorov K prameňom etikoterapie sme si vybrali tému NEBO, PEKLO, RAJ . Kedy máme premiéru?

V stredu 1.2.2023 od 20.h

Poznáš hru pripravenú zo štvorčeka papiera, v ktorej sa rozhoduješ, ktorou cestou pôjdeš? Vyberáš si medzi nebom, peklom a rajom. Rovnako aj v živote si vyberáš, či pôjdeš cestou nebies, to znamená v súlade s etikou žitia, cestou srdca, cestou spojenia do celistvosti, alebo ostávaš v utrpení cez nedôveru a strachy. Presne o týchto možnostiach sa rozprávame, a naše slová sa dotýkajú cesty životom i cesty na druhý breh.

Silná téma o pozemskom živote, či v ňom žijeme svoje nebo či peklo, alebo raj. Rozhodujeme my v prítomnosti svojimi postojmi, pocitmi, myšlienkami, žitím. A pridávam citát od francúzskeho filozofa Jean Jacques Rousseau, ktorý s témou súznie: 

Srdce človeka je jeho rajom i peklom. 

Máte k téme otázku? Pokojne nám ju napíšte na nižšie zverejnenú mailovú adresu. Rovnako môžete predložiť svoj príbeh či dať nám spätnú väzbu. Nech sa páči, píšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Rozhovor vysielame v premiére na kanáli YouTube, konto Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk

Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.

Tešíme sa na spoločné chvíle. S láskou VladimíR a SaritA

Sila muža, pravidelný unikátny 30-minútový rozhovor dvoch mužov na báze otázok a odpovedí na horúce témy týkajúce sa mužov, otcov, synov z pohľadu Etikoterapie, vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie.

Naživo vysielame každú tretiu stredu, rozhovor vedú VLADIMÍR TĹČIK a VLADIMÍR ČERVENÁK.

Vysielame v premiére na kanály YouTube, konto Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk.

Otázky a námety na rozhovor môžete písať na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

HLAVA, či SRDCE, čomu dávame prednosť ? ROVNOVÁHA v živote.

Streda 25. januára 2023 o 20:00

Okruh tém 24. časti

1/Čo nás vedie, motivuje k tomu, aby sme boli lepší ako druhí ?

2/Pomáha nám to v živote alebo nám to robí zo života utrpenie ?

3/Výkon, súťaživosť, konkurencia, rast, ako sa v tom cítime ?

4/Kedy sa to zmení z pozitívneho cieľa alebo zámeru na utrpenie ?

5/Komu a čo, vlastne dokazujeme, a dokedy ?

6/V slovenskom jazyku stupňujeme prídavné mená - dobrý, lepší, najlepší, kde sa vytratilo to dobrý?

Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.
 

PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanáli YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk a www.priestorprezmenu.sk.

Streda 18. 01. 2023 o 20.00 v premiére.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomnepriťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma: KRÍZA vs. REŠTART

- kríza celospoločenská, kríza jednotlivca

- príklady krízy v pracovnej oblasti

- čo tomu predchádza: vybitá energia, tlak, stres, manipulácia so sebou, kolaps mentálny emočný, psychický až fyzický, neschopnosť rozvinúť autoritu v sebe,

- etapy krízy (chaos, hnev, strach, popieranie, vyjednávanie, depresia paralýza mentálna aj fyzická),

- kríze možno predísť zmenou svojho života,

- ako nájsť cestu z toho von

- prijatie vrátane prevzatia zodpovednosti, zmierenie, dôvera, odovzdanie sa, súcit,

- láska, viera a nádej,

- čo ešte pomáha

- nadhľad, humor a vďačnosť

- reštart ako nový začiatok, počiatok niečoho nového,

- koniec je vlastne novým začiatkom, metamorfóza bytia

- Fénix vstáva z popola.

Pripojte sa k tomuto kanálu a získajte prístup k výhodám: https://www.youtube.com/channel/UCZZ7RsHeEqceFjVNB7rBOlA/join

Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.

Ďalšie články...

Podkategórie

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.

Kalendár

Tipy a inšpirácie - spriatelené stránky rodiny Advaita